Rejestracja na zajęcia obligatoryjne

W dniu 27 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2018/19 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 7 października br. o godz. 23.59.

UWAGA !
Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2018/19.
Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć. Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.
Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Published Date: 18.09.2018
Published by: Piotr Pieńkowski