Bezpłatne warsztaty i kursy podnoszące kompetencje na rynku pracy

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji 
zaprasza 
studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ) 
na 
bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy
 
Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu w dniach 21.02-08.03.2018 przez system USOSweb. 
 
W semestrze akademickim 2017/2018L oferujemy:
 • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne:
 • Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy";
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 • Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole;
 • Warsztaty z rozwiązywania konfliktów i negocjacji.
 • Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne:
 • Warsztaty z kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych;
 • Warsztaty z podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych;
 • Warsztaty z elastycznego myślenia i społecznego uczenia się.
 • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne:
 • Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy;
 • Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu;
 • Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych;
 • Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej.
 • Zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe:
 • Kursy z autoprezentacji i efektywnego opracowywania materiałów zawodowych w językach obcych (angielski i niemiecki)
 • Kursy, warsztaty i szkolenia są prowadzone w terminach niekolidujących z terminami zajęć dydaktycznych.

 

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl
Published Date: 07.03.2018
Published by: Piotr Pieńkowski