Kursy języka duńskiego i niderlandzkiego

Instytut Filologii Germańskiej oferuje intensywne kursy języka duńskiego oraz niderlandzkiego w wymiarze 90h w semestrze przez 4 semestry. Kursy można zaliczać albo jako roczne opcje (12 ects) albo dwuletni lektorat (wg punktacji w programie IFA).

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu dydaktycznego IFG UJ, najpóźniej do 9.10. (poniedziałek), osobiście lub mejlowo: boguslawa.bugajska@uj.edu.pl (wystarczy podać imię, nazwisko, macierzystą jednostkę, kierunek i rok studiów).

Published Date: 05.10.2017
Published by: Piotr Pieńkowski