Rejestracja na zajęcia obigatoryjne - FAN, studia stacjonarne, rok ak. 2017/18

Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE   –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2017/2018 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

 

W dniu  01.10.2017 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej  I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne  na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2017/2018 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  06.10. 2017 br. o godz. 22.00.

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów  pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć  do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2017  DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Published Date: 04.10.2017
Published by: Piotr Pieńkowski