Kurs języka gockiego

Wydział Filologiczny oferuje kurs języka gockiego (do wyboru: jeden lub dwa semestry po 4ects) prowadzony przez ks. mgr. Bartosza Leszkiewicza.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu dydaktycznego IFG UJ, najpóźniej do 9.10. (poniedziałek), osobiście lub mejlowo: rozalia.kutrybala@uj.edu.pl / boguslawa.bugajska@uj.edu.pl (wystarczy podać imię, nazwisko, macierzystą jednostkę, kierunek i rok studiów).

Dla zainteresowanych sylabus kursu dostępny jest tutaj

Zapraszamy!

 

Published Date: 26.09.2017
Published by: Piotr Pieńkowski