Rejestracja na seminarium mgr w roku ak. 2017/18 w IFA

Rejestracja  na seminarium  magisterskie w roku akademickim 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów  I  roku studiów  II  stopnia  stacjonarnych dla specjalności:
-  filologia angielska
 - filologia angielska z językiem niemieckim
-  przekład literacki – język angielski


Dnia  23 września  br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa  REJESTRACJA na jedno wybrane  SEMINARIUM  MAGISTERSKIE   dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.


Rejestracja zakończy się 27 września br. o godz. 22.00.


Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu  pod program i etap studiów w systemie USOSweb.


Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na  pisemny,  uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej  10 października br.


W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

 

Published Date: 13.09.2017
Published by: Piotr Pieńkowski