Formularz oceny okresowej

Bardzo proszę wszystkich nauczycieli akademickich IFA, którzy złożyli formularz oceny okresowej, o zapoznanie się z oceną i podpisanie formularza w trakcie moich dyżurów w czwartek 15 listopada (11.30-12.130), poniedziałek 19 listopada (11.30-12.30) lub czwartek 22 listopada (11.30-12.30). Ponadto formularz można będzie podpisać na Kanoniczej (sekretariat) w czwartek 22 listopada między 14 i 14.45.

Informuję, że jedynie formularz podpisany przez pracownika jest uważany za złożony zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 132 ustawy z dnia  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zapisem rozdziału 5 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). 
Ewa Willim
Dyrektor IFA