Elektroniczne wnioski o urlop

Aby skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosków o urlop należy wejść na stronę logowania Portalu Informacyjnego UJ pod adresem: https://pi.uj.edu.pl/irj/portal i zalogować się używając loginu i hasła przekazanego wszystkim pracownikom przez Sekcję Wdrażania Systemów Zintegrowanych w 2012 roku.

Po poprawnym zalogowaniu się znajdziemy się w module "Szybka ścieżka",  gdzie powinniśmy wybrać odnośnik "Wniosek o nieobecność" i dalej postepować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie modułu. Główna strona modułu wygląda tak (czerwona strzałka pokazuje odnośnik "Wniosek o nieobecność"):