Pismo okólne Prorektora UJ

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 28 lutego 2012 roku w sprawie zasad przedłużania zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich oraz ponownego zatrudniania osób zwolnionych w wyniku rotacji.