dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka

Dr hab. nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim; stypendystka British Council i Uniwersytetu w Lancaster, w Wielkiej Brytanii. Zainteresowania naukowe obejmują psycholingwistyczne aspekty nauczania i uczenia się języków obcych, zwłaszcza te dotyczące wpływu języka rodzimego na uczenie się języka obcego oraz na procesy czytania. Interesuje się również sprawdzaniem umiejętności w nauce języka obcego. W badaniach zastanawia się także nad czynnikami kształtującymi proces stawania się nauczycielem. Autorka publikacji naukowych, podręczników do nauki języka angielskiego do gimnazjum oraz skryptów dla studentów filologii. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języków obcych.

Wybrane publikacje:

1. Kusiak, M. 2001. The effect of metacognitive strategy training on reading comprehension and metacognitive knowledge. W: EUROSLA Yearbook, Vol.1. Annual   Conference of the European Second Language Association. S. Foster-Cohen & A. Niżegorodcew (eds.). John Benjamins Publishing Company str. 255-274.
2. Kusiak, M. 2003. Trening użycia strategii czytania w języku angielskim. Neofilolog 22:19-25.
3. Newbury, P., K. Newbury i M.Kusiak. 2003. Boomerang pre-intermediate. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN.
4. Newbury, P., K. Newbury i M.Kusiak. 2004. Boomerang Intermediate. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN.
5. Kusiak, M. 2004. Problem integracji w organizowaniu praktyk pedagogicznych. Neofilolog 25.
6. Kusiak, M. 2006. Testowanie sprawności czytania: między teorią a praktyka. Neofilolog 28. 53-60
8. Kusiak, M. 2009. The dialogic nature of the think aloud study investigating reading. W: Dialogue in foreign language education. M. Kusiak (red.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 87-95.
9. Kusiak, M. 2009. Rola gramatyki tekstu w badaniu procesu czytania w języku obcym i rodzimym. W: Język, poznanie, zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. J. Nijakowska (red.) Lódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego.  
10. Kusiak, M. 2011. Teaching practice tasks. Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego.