dr Monika Coghen

 

Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje od 1991 roku. Jest absolwentką anglistyki UJ (1986). W latach 1988-91 przebywała na stypendium na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie otrzymała tytuł M.Litt. na podstawie pracy pt. ‘Politics and Women in Romantic Drama'. Rozprawę doktorską pt. ‘The Gothic in the Dramas of Coleridge, Wordsworth and Shelley' obroniła w roku 2001 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główne zainteresowania naukowe to literatura angielska XVIII i XIX w., szczególnie poezja i dramat okresu romantyzmu, oraz recepcja angielskiej literatury romantycznej w Polsce. Jest członkiem Komisji Neofilologicznej PAU oraz British Association for Romantic Studies.
 

Wybrane publikacje:

 
  1. "Gothic in Byron's Dramas" w The Gothic Byron, red. Peter Cochran. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, str. 97-110.
  2. "Shelley in Poland" w The Reception of P.B. Shelley in Europe, red. Susanne Schmid i Michael Rossington. The Athlone Critical Series; The Reception of British and Irish Authors in Europe, red. Elinor Shaffer. London: Continuum, 2008, str. 200-19.
  3. "The Gothic and the Neoclassical in Byron's Marino Faliero", w Byron at the Theatre, red. Peter Cochran, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008, str. 110-22.
  4. "Gotycyzm i historia w tragediach historycznych Byrona", w Prace Komisji Neofilologicznej, red. Maria Kłańska i Stanisław Widłak, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2007, t. 6, str. 67-82.
  5. "A Laker, a Friend to Poland, or a European Classic: Coleridge's Polish Reception", w The Reception of S. T. Coleridge in Europe, red. Elinor Shaffer i Edoardo Zuccato, London; New York: Continuum, 2007, str. 275-96.
  6. "Fantastic Transformations of the Female Body in Coleridge's Christabel and Keats's Lamia", Fantastic Body Transformations in English Literature, ed. Sabine Coelsch-Foisner, Heidelberg: Universität Verlag WINTER, 2006. 257-67.
  7. "A "Philosophic Traveller" in the Tatras and Galicia in the Year 1793: Robert Townson's Account in Travels in Hungary", Language and Identity: English and American Studies in the Age of Globalization, vol. 1: Literature, ed. Zygmunt Mazur and Teresa Bela, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 215-26.
  8. "Coleridge's Osorio and Remorse: From Tragedy Towards Sentimental Drama." The Author as Reader: Textual Visions and Revisions.(Salzburg Studies in English Literature and Language, vol. 2), ed. Sabine Coelsch-Foisner and Wolfgang Gőrtschacher. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. 127-138.