dr Michał Palmowski

Absolwent IFA UJ, w 2006 obronił na UJ pracę doktorską pt. „Shakespeare and Wallace Stevens - a Comparative Study in Poetic Ironies", od 2006 asystent w Zakładzie Historii Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, zainteresowania badawcze: amerykański transcendentalizm, pokolenie Beatu, literatura science fiction.