dr Mateusz Urban

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. "The treatment of Turkic etymologies in English lexicography: lexemes pertaining to material culture".

Jego zainteresowania to m.in. językoznawstwo historyczne (w szczególności kontakty językowe i teoria zmian głosowych) oraz fonologia (zwłaszcza jej relacja z fonetyką).

Uczestniczył w kilku konferencjach międzynarodowych i krajowych, w tym w Studia etymologica germano-balto-slavica II, w Rydze (2008), ICHLL5: 5th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology w Oksfordzie (2010) oraz Approaches to Phonetics and Phonology w Lublinie (2013).

Jest sekretarzem redakcji czasopisma Studies in Polish Linguistics.

Wybrane publikacje:

1. (2007) Defining the linguistic area/league: an invitation to discussion. – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 124: 137–157

2. (2008) Secretary bird; or how an etymological dictionary should be written and by whom – Studia Etymologica Cracoviensia 13: 191–199.

3. (2009) The relation between phonetics and phonology: the Great Vowel Shift and Government Phonology. – G. Michalski, B. Wiland, K. Dziubalska-Kołaczyk, J. Witkoś (eds.). SCoFL 2. Proceedings of the 2nd Student Conference on Formal Linguistics. Poznań: 97–108.

4. (2010) Cleaning up the mess: the case of English balcony. – J. Considine (ed.), Webs of Words: New Studies in Historical Lexicology. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle: 56–64.