dr Marcin Kleban

Asystent w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego IFA UJ. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 2007 roku napisał pracę doktorską z zagadnień akwizycji gramatyki języka angielskiego. Ukończył studia na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania) na kierunku  Information and Communication Technology and Education.

Pracownik IFA UJ od 2009 roku. Współautor serii podręczników do języka angielskiego dla dzieci "Hurray!" i "New Hurray!" a także artykułów z  językoznawstwa. Zainteresowania naukowe oraz dydaktyczne obejmują zagadnienia związane z nauczaniem języka angielskiego za pomocą technologii komputerowych (Computer Assisted Language Learning) oraz przyswajania języka obcego.

Najnowsza publikacja:

Bueno-Alastuey, M., C. & M. Kleban, M. (2014). "Matching linguistic and pedagogical objectives in a telecollaboration project: a case study", Computer Assisted Language Learning, pp. 1-19.