dr Marcin Jaroszek

W swoim dorobku naukowym ma kilkanaście artykułów z zakresu dydaktyki języka angielskiego. W maju 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa broniąc rozprawę doktorską na temat rozwoju kompetencji dyskursu w nauczaniu języka angielskiego. Obecnie kontynuuje ten temat badawczy skupiając się na analizie rozwoju poszczególnych aspektów kompetencji dyskursu u ucznia zaawansowanego, np. łączników zdaniowych, modalności, czy releksykalizacji w ujęciu jakościowym.

Jego praca zawodowa obejmuje również sferę organizacyjną. W przeszłości był między innymi z-cą Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. kształcenia na specjalności filologia angielska z językiem niemieckim oraz kierownika studiów zaocznych pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Jest również dyrektorem Instytutu Neofilologii w PWSZ w Oświęcimiu.

 

Wybrane publikacje

 

Jaroszek, M. 2015. "English language teaching in Poland: An acknowledged success or pure science fiction?". In Michał Szyszka et al (eds). Modern social and educational challenges and phenomena: Polish and Macedonian perspectives. Pedagogical University of Cracow. Cracow – Bitola (Битола). 191-207.

Jaroszek, M. 2015. "Foreign Language Teacher Training in Poland: A Reflective Perspective". In Marcin jaroszek & Marek Pawlicki (eds), Perspectives on Past Achievements, Present Realities and Future Prospect. Wydawnictwo PWSZ Oświęcim: Oświęcim. 31-47.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use – results of a study. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 4, s. 139-152. 

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations – part 2.  Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 2, s. 129-138.

Jaroszek, M. 2013. L1 vs L2 spoken modality use: Theoretical considerations – part 1.   Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , Tom 130 (2013), Zeszyt 1, s. 117-127.

Jaroszek, M. 2013. "The Development of Discourse Competence in Advanced L2 Speech: A Look at Relexicalization". In Ewa Piechurska-Kuciel & Elzbieta Szymanska-Czaplak (eds), Language in Cognition and Affect. Springer Heidelberg: New York. 61 - 80.

Jaroszek, M. 2011. Development of conjunction use in advanced L2 speech. Studies in Second Language Learning and Teaching Vol. 1 No. 4 December 2011: 533-553

Jaroszek, M. 2011. Factors determining the development of modality in advanced L2 speech – a longitudinal study.  Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 128 (2011): 23-52.

Jaroszek, M. 2003. Creativity in the EFL Classroom – Results of a Study. Radoša Personíba: Zinatnisko rakstu krajums. Ryga. 2003. Strony: 139 – 146.

Jaroszek, M. 2002. Modern TEFL Trends in the Reality of Kraków's Secondary Schools – Results of a Study. Biuletyn Glottodydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 8. 2002. strony: 93 - 108.

Jaroszek, M., Studencka, A. 2002. Program Nauczania Języka Angielskiego w Przedszkolach i Klasach Zerowych. Numer dopuszczenia MENiS: DKOS-4013-3/02.

Jaroszek, M. 1999. A Portrait of a Teacher as a Young Optimist. The British Studies Web Pages. British Council. 1999. http://elt.britcoun.org.pl