dr hab. Magdalena Szczyrbak

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UJ. W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską pt. “The realisation of Concession in the discourse of judges: A genre perspective” dotyczącą relacji koncesywności w argumentacji sądowej w ujęciu kontrastywnym. Interesuje się głównie analizą dyskursu prawnego i prawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu sędziów, a także przekładem specjalistycznym oraz dydaktyką przekładu. Do kręgu jej zainteresowań badawczych należą również gatunki internetowe oraz zjawiska obecne w komunikacji zapośredniczonej komputerowo. Obecnie prowadzi badania dotyczące interakcyjnych strategii negocjowania stanowiska (stance) oraz elementów wartościujących (evaluation) w dyskursie sądowym oraz w innych dyskursach specjalistycznych, a także badania kontrastywne.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłosiła referaty dotyczące m.in. analizy dyskursu sądowego, przekładu prawniczego, a także dyskursu internetowego.

Czynny tłumacz ustny i pisemny, a od 2005 r. tłumacz przysięgły języka angielskiego. Organizowała warsztaty przekładu tekstów prawniczych i ekonomicznych.

W swoim dorobku ma również współpracę z wydawnictwami. Uczestniczyła m.in. w opracowywaniu redakcyjnym „Encyklopedii języka angielskiego” Wydawnictwa Literackiego, a także w tworzeniu haseł do „Słownika polsko-angielskiego i angielsko-polskiego” Wydawnictwa „Park”.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

 

PUBLIKACJE

Monografie:

2014.    The realisation of Concession in the discourse of judges: A genre perspective. Kraków: WUJ.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

2016.     Say and stancetaking in courtroom talk: A corpus-assisted study. – Corpora 11.2: 143–168.

2014.     Of course, indeed or clearly? The interactional potential of modal adverbs in legal genres – SKASE Journal of Theoretical Linguistics 11.2: 90–102. (http://www.skase.sk/Volumes/JTL26/pdf_doc/06.pdf).

2014.     Pragmatic marker use in police interviews: The case of I mean and you know (Part 1) – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131(2014): 287–297.

2014.     Pragmatic marker use in police interviews: The case of I mean and you know (Part 2) – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131(2014): 371–379.

2014.     Tu pełna zgoda, ale… Investigating Concessive marking in spoken Polish – Studies in Polish Linguistics 9(2014): 245–263.

2014.    Stancetaking strategies in judicial discourse: Evidence from US Supreme Court Opinions – Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131(2014): 91–120.

2013.    “I think my own view is that...” On the linguistic construction of evidence in courtroom discourse. – Contexts, References and Style. Topics in Linguistics 12: 65–74.

2013.    Mitigated disagreement in learner discussion fora: A facilitator’s perspective. – Discourse and Interaction 6.1: 55–68.

2011.     Concessive signalling in asynchronous online communication: the case of comments and discussion fora. – Discourse Analysis in a Digital World. Topics in Linguistics 7: 42–48.

2011.     Where the Ivory Tower meets the Wordface: In search of meaning and alternatives to silence in specialist translator training. – SKASE Journal of Translation and Interpretation 5.1: 79–93.(http://www.skase.sk/Volumes/JTI05/pdf_doc/06.pdf).

2009.      Genre-based analysis of the realisation of Concession in judicial discourse. –  Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 126(2009): 127–147.

2008.    Reflections on teaching Business and Legal Translation to Polish undergraduate students. – SKASE Journal of Translation and Interpretation 3.1: 65–81. (http://www.pulib.sk/skase/Volumes/JTI03/pdf_doc/Szczyrbak.pdf).

 

Artykuły w tomach pod redakcją:

2015.      Say-markers in courtroom talk: Temporal, spatial and modal perspectives. – Jaroszek, M. i Pawlicki, M. (red.) Perspectives on past achievements, present realities and future prospects. English Philology papers to commemorate the 10th Anniversary of the Foundation of the Witold Pilecki State School of Higher Education in Oświęcim. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 49–69.

2014.      E-obituary and e-nekrolog as emergent online genres: A contrastive study. – Robson, G. i Zachara, M. (red.) Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 296–313.

2014.      Pragmatic aspects of comment clauses in courtroom interaction – Olomouc Modern Language Series. Language Use and Linguistic Structure. Ołomuniec: Uniwersytet Palackiego, 255–267.

2012.      Podżegacz, pomocnik czy poplecznik? – o pułapkach w tłumaczeniu terminologii z zakresu prawa karnego. – Piotrowska M., Dybiec-Gajer J. (red.) Przekład – teorie, terminy, terminologia. Kraków: Tertium, 199–208.

2010.      Concessive schemata in judicial argumentation: A dialogue in a monologue? – Jančařiková R. (red.) Interpretation of Meaning Across Discourses. Brno: Uniwersytet Masaryka, 147–159.

2010.      Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych jako mediacja międzykulturowa – na podstawie komunikacji w Unii Europejskiej. – Piotrowska M. (red.) Tłumacz wobec problemów kulturowych. Kraków, Tertium, 115–122.

2009.    Tłumacz na rozdrożu – o trudnościach w interpretacji i przekładzie dyskursu prawniczego (na podstawie teksów polskich i anglojęzycznych). – Hejwowski K., Szczęsny A. (red.) 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 303–315.

2009.    A sage on the stage or a guide on the side? – On student-teacher dialogue in the Web-enhanced writing classroom at the tertiary level. – Kusiak M. (red.) Dialogue in foreign language education. Kraków: WUJ, 127–136.

2008.    Kształtowanie postaw autonomicznych studentów NKJO na zajęciach z pisania – co możemy osiągnąć? – Pawlak M. (red.) Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań, Kalisz, Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, UAM w Poznaniu, 357–366.

2007.    Wykorzystanie Internetu na zajęciach z pisania na studiach neofilologicznych. – Rola akademickich ośrodków nauczania języków obcych i języka polskiego w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego (Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej nr 39, Seria: Konferencje nr 6, 2007). Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 26–35.