dr Justyna Leśniewska

Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej (w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego), gdzie jest zatrudniona od roku 2004. Wcześniej pracowała  na Troy University (AL, USA) oraz na University of Northern Iowa (IA, USA).

 Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego. W roku 2003 obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego doktorat z tej dziedziny. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak przyswajanie i używanie słownictwa w języku obcym oraz rozwój kompetencji kolokacyjnej. Interesuje się użyciem technologii informatycznych w badaniach językoznawczych (zwłaszcza językoznawstwem korpusowym) oraz w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (e-learning). Jest współautorką kursu języka angielskiego opublikowanego na platformie zdalnego nauczania UJ.