mgr Joanna Szczepańska-Włoch

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie lingwistyki stosowanej, lektor w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską zatytułowaną "Contemporary political interview in Poland and Great Britain ― a contrastive analysis of the genre with respect to the theory of discourse games" poświęconą studium komparatystycznemu gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych (dialogowych) ze szczególnym uwzględnieniem semantyki „teorio-growej" Jaakko Hintikki. Zainteresowania naukowe obejmują teorię dyskursu (w szczególności dyskurs mediów i dyskurs polityczny), retorykę, erystykę oraz pragmalingwistykę.

Autorka kilku publikacji z zakresu dyskursu politycznego, pragmalingwistycznych strategii obecnych w języku polityków oraz teorii metafory. Uczestniczyła w konferencjach międzynarodowych (m.in. w Chorwacji, Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii). Wygłosiła gościnne wykłady dotyczące języka polityków, prowadziła seminarium z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz gramatyki języka angielskiego w Hiszpanii oraz Norwegii.

Autorka blisko pięćdziesięciu tłumaczeń artykułów oraz streszczeń z zakresu historii średniowiecza, historii sztuki oraz teologii publikowanych w periodykach naukowych.