Language

W.Chłopicki, O humorze na poważnie

E.Chrzanowska-Kluczewska, Language Games: Pro and Against.

E.Chrzanowska-Kluczewska, G.Szpila (red.), In Search of (Non)Sense

E.Mańczak-Wohfeld, Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim

E.Mańczak-Wohfeld,  Angielskie elementy leksykalne w języku polskim E.Mańczak-Wohfeld,  Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie E.Mańczak-Wohfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim A.Pawelec, Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa
 

G.Szpila, Krótko o przysłowiu

G.Szpila, An English-Polish Dictionary of False Friends

J.Świątek, W świecie powszechnej metafory

E.Willim, E.Mańczak-Wohlfeld,  A Contrastive Approach to Problems with English