dr Jerzy Świątek

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ, od roku 1991 związany z Instytutem jako nauczyciel akademicki. W roku 2000 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską pt. Some Rhetorical Effects of Metaphorical Expressions in Advertising Discourse.Prace opublikowane od tego czasu dotyczą zagadnień związanych z kognitywną teorią metafory, retoryką i dyskursem perswazyjnym, a w szczególności z językiem reklamy.

Autor (wraz z dr Władysławem Chłopickim) monografii Angielski w polskiej reklamie (PWN 2000) oraz W świecie powszechnej metafory, wydanej w serii Nauka dla Wszystkich (PAN 1998)

Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, które ukończył w 2006, i w tym okresie prowadził zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy oraz tłumaczył teksty z zakresu ekonomii.

Od 1995 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie


Spis publikacji

Książki:

 1. W świecie powszechnej metafory. Kraków, Wydawnictwo PAN 1998.
 2. Język angielski w reklamie. (wraz z W. Chłopickim) Warszawa - Kraków, PWN 2000.

Artykuły:

 1.  „Meaning of Metaphor – Some Reflections on Similarity, Analogy and Matching." in J. Białas (ed.), Strategies of reading: Identity, Memory, Metaphor, Bielsko-Biała, Wydawnictwo WSEH 2009: 75-94
 2.  "Obraz jako element struktury argumentacyjnej – kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych" w Szpila.G (red.) Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. Kraków 2007. 289 – 297.
 3. "Perswazja formalna a manipulacja – wybrane aspekty manipulacji językowej w reklamie" w Maj, G.P. (red.) Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom 2007. 47 – 54.
 4.  "Perswazja peryferyjna – kilka uwag na temat schematów pojęciowych w dyskursie reklamowym" w Kamińska-Szmaj, I., Piekot, T., Zaśko-Zielińska, M. (red.) Oblicza komunikacj. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Kraków 2006, 460 – 472.
 5.  „Persuasion Theories and the Linguist" in Leśniewska, J., Witalisz. E (eds.) Language and Identity, Kraków 2006, vol.2 262 – 279.
 6.  "Informacja w przekazie reklamowym" w Goban-Klas, T. (red.) Komunikacja marketingowa. Kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego, Radom 2006, 325 – 336.
 7.  „Wyrażenia deiktyczne jako forma perswazji w reklamie" w Szpila, G. (red.) Język a Komunikacja 8, Kraków 2005, t.1, 410 – 424.
 8.  "Personification, Birth, Growth, Family and Home Metaphors in Advertisements" in Witalisz, A (ed.) Papers on Language, Culture and Literature 2. Krosno 2005, 123 – 137.
 9.  "Persuasion and Pragmatics" in Witalisz, A.; D. Jandl; K. Odwarka; H. D. Pohl; W. Witalisz (eds.) Filled with many-splendored words. Papers on Culture, Language and Literature in Honour of Prof. Dr. Fritz Hans König. Krosno, 2004, 295 – 312.
 10. „On some Functions of Visual Images in Creating Persuasive Force of Metaphorical Language in Advertising Discourse" in Graur, E; C. Macsiniuc; A. Diaconescu (eds.) Messages, Sages and Ages. Suceava 2004, 482 – 497.
 11.  "Metaphorical Cities: Joseph Conrad's Portrayal of St Perersburg and Geneva in Under Western Eyes" (in collaboration with Bleinert, M.) in Graur, E; C. Macsiniuc; A. Diaconescu (eds.) Messages, Sages and Ages. Suceava 2004, 225 – 239.
 12. "Inherent axiology in ontological metaphors, image schemas and conceptual blends in advertising" in Witalisz W. (ed.) Papers on Language, Culture and Literature. Krosno 2004, 85 – 104.
 13. „On some Rhetorical Effects in Advertising Discourse", w Csábi, S., J. Zerkowitz, Textual Secrets, Budapeszt, 2002, 237 – 243.
 14. „Informacja a perswazja w tekście reklamowym" w Szpila, G. (red.) Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2002, 313 – 322.
 15. „Czy reklama psuje język", w. Jeleń, M., M. Rauen, M. Świątek, J. Winiarska (red.) Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej – trendy w procesie integracji europejskiej, Kraków 2002, 65 – 68.
 16.  "Wpływ języka angielskiego na współczesny język polskiej reklamy", w G. Habrajska (red.), Język w komunikacji. Łódź 2001: 319 – 326.
 17. "Działanie za pomocą słów" (adaptacja dla potrzeb polskiego odbiorcy) w E. Tabakowska (red.) Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków, Universitas 2001: 203 – 241.
 18.  "Efekty retoryczne w przekazach reklamowych" w G. Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia. Kraków 2000: 225 – 234.
 19. "Metaphor in advertising", Multilingua 14 – 1. 61-73