dr Jerzy Krzyszpień

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował w Instytucie Filologii Angielskiej UJ oraz w Alliance College w Cambridge Springs, Pensylwania, USA. Od 1977 roku pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 
Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1986 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim po obronie pracy doktorskiej A diachronic analysis of impersonal constructions in English: a semantic approach to verbs with Experiencer (opublikowanej jako A diachronic analysis of English impersonal constructions with an Experiencer).

Swoją wiedzę i umiejętności wykładowcy poszerzał między innymi na kursach: Course in Syllabus Design for Phonetics and Phonology for Teacher Training Programmes, University of Liverpool, 1997, i Course in Curriculum and Syllabus Design for Teacher Training Programmes, University of Liverpool, 1998.

Przełożył na język polski kilka książek z zakresu historii i zmian społecznych. Do jego zainteresowań należy historia języka angielskiego oraz zmiany społeczne w kontekście dyskursu.