Granty, stypendia, badania...

Konkurs o wyjazd naukowy im. Juliusza Palczewskiego

Dr hab. Juliusz Palczewski, badacz twórczości H.G. Wellsa z Uniwersytetu Wrocławskiego, przekazał w spadku fundusze na  wyjazdy  naukowe na Wyspy Brytyjskie pracowników IFA UJ  w wysokości 8 tys. zł przez kolejnych 15 lat (od 2016).

W konkursie mogą brać udział niesamodzielni pracownicy IFA (zarówno naukowo-dydaktyczni, jak i dydaktyczni), dla których wyjazd będzie przydatny do realizacji projektu literaturoznawczego bądź przekładoznawczego z obszaru kultury anglosaskiej. W danym roku finansowanie otrzymuje jedna osoba, którą wyłania kapituła.

Wzór wniosku konkursowego znajduje się tutaj. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić bilety lotnicze (kopie) w sekretariacie IFA po powrocie; będzie również proszony o sporządzenie krótkiego raportu z pobytu.

Narodowe Centrum Nauki

Na stronie Narodowego Centrum Nauki znajdują się szczegółowe wytyczne z instrukcją wypełniania i składania wniosków w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5 http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq

Na stronie telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego można obejrzeć nagranie z seminarium pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce", które odbyło się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.
http://telewizja.us.edu.pl/2013/05/pieniadze_na_badania_mlodzi_naukowcy_ncn

Prezentacja z otwartych dni NCN, w której znajdują się cenne informacje dotyczące planowania kosztorysu w grantach NCN.

Ogłoszenie o konkursie MNiSW Mobilność Plus na badania zagraniczne dla młodych naukowców (od 6 do 36 miesięcy). Konkurs ten wyróżnia się na tle innych tym, że pomyślano o wsparciu dla pracowników z rodzinami.

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców - MNiSW

Poradnik - jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych (Rada Młodych Naukowców)

A.Kowalcze-Pawlik: prezentacja dotycząca źródeł dofinansowania prac badawczych doktorantów i młodszych pracowników nauki.