Selected publications

Literature, history, culture

K.Bazarnik, Od Joyce'a do liberatury. Szkice o architekturze słowa.  T.Bela. Z.Mazur (red.), The College Atnthology of English Literature. M.Gibińska, J.Limon (red.), Hamlet East-West. K.Stamirowska, Historia, fikcja, (auto)biografia. 

 

See more....

Language

E.Chrzanowska-Kluczewska, Language Games: Pro and Against. E.Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe. E.Mańczak-Wohlfeld, E.Willim, A Contrastive Approach to Problems with English A.Pawelec,
Metafora pojęciowa a tradycja

 

See more...

EFL teaching

M.Jodłowiec, Matura Companion.Język angielski. Egzamin pisemny J. Dooley, V.Evans, M.Jodłowiec, Matura Companion. Język angielski. Egzamin ustny i pisemny A.Niżegorodcew, Input for Instructed L2 Learners. The Relevance of Relevance. A.Niżegorodcew, M.Jodłowiec (red.), Dydaktyka języków obcych na poczatku XXI wieku

 

See more...

Translation

P.Bukowski, M.Heydel (eds.)
 Antologia teorii przekładu literackiego

W.Chłopicki, J.Świątek,
Angielski w polskiej reklamie

translated by A. Pawelec translated by J.Rybicki

 

See more...