dr Ewa Witalisz

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Absolwentka filologii angielskiej UJ (1986), od początku pracy zawodowej związana z Instytutem Filologii Angielskiej UJ. W 2004 roku uzyskała stopień doktora. Rozprawa doktorska została opublikowana w 2006 roku pt. „Reckless Writing: An Analysis of EFL Learners' Written English". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwijania sprawności pisania w języku drugim, analizy języka pisanego pod kątem błędów językowych i zaawansowania leksykalnego, badania kompetencji kolokacyjnej.

Autorka i współautorka artykułów z zakresu przyswajania i nauczania języka angielskiego. Współredaktorka tomów konferencyjnych. Wygłosiła referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego