dr hab. Ewa Willim, prof. UJ

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz Department of Linguistics, University of Connecticut (Storrs, USA), związana jako nauczyciel akademicki z IFA UJ od r. 1977. Praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukazała się drukiem pt. On Word Order: A Government-Binding Study of English and Polish w r. 1989. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na teorii składni w ujęciu generatywnym, interakcjach między składnią oraz semantyką i morfologią, jak również na językoznawstwie porównawczym polsko-angielskim. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w r. 2007 na podstawie rozprawy pt. Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish opublikowanej nakładem Wydawnictwa UJ.


Jest autorką lub współautorką 4 książek, ponad 50 artykułów naukowych oraz 8 skryptów akademickich i podręczników.


Wygłosiła referaty na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. w Poznaniu, Pradze, Brnie, Szegedzie, Poczdamie, Lipsku, Getyndze, Stony Brooks, Budapeszcie), jak również wykłady gościnne (m. in. w Wiedniu, Bangor, Tilburgu, Jenie, Landau, Bloomington, Berlinie, Wrocławiu i Lublinie).


Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polish Association for the Study of English PASE, a także Societas Linguistica Europea. Jest także członkiem Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od roku 2013 pełni funkcję redaktor  naczelnej czasopisma Studies in Polish Linguistics (lista B MNiSW; Scopus).


Wypromowała ponad 50 magistrów filologii angielskiej i 2 doktorów nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest promotorem w jednym otwartym przewodzie doktorskim.

Selected publications

Books:

 • Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2006.
 • A Contrastive Approach to Problems with English. Autorzy: E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1997.
 • On Word Order: a Government-Binding Study of English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1989.

Articles:

 • Impersonal middles with a dative as syntactically derived experience events. [W] B. Rozwadowska, A. Bondaruk (red.), Beyond emotions in language. Psych verbs at the interfaces, 245-318. John Benjamins Publishing Company. 2020.
 • Case distribution and φ-agreement with Polish genitive of quantification in the feature sharing theory of Agree. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 51(2), 315–357. 2015.
 • Concord in Polish coordinate NPs as Agree. [W] M. Ziková, M. Dočekal (red.), Slavic Languages in Formal Grammar, 233-253. Peter Lang 2012.
 • On the feature valuation/interpretability biconditional in Minimalist Theory. The case of (un)interpretable gender. [W] E. Cyran, H. Kardela, B. Szymanek (red.), Sound structure and sense, 761-806. Wydawnictwo KUL 2012.
 • O przyczynach zmian głównych kierunków badawczych w generatywnej teorii Noama Chomsky’ego (1957-2007) [W] P. Stalmaszczyk (red.), Współczesne językoznawstwo generatywne. Podstawy metodologiczne, 18-86. Wydawnictwo Primum Verbum. 2012.
 • O sporach wokół formy i funkcji we współczesnym językoznawstwie. Formalizm kontra funkcjonalizm? Linguistica Copernicana 1 (3), 81-127. 2010.
 • On the semantics and syntax of (prefixed) verbs of directed motion in Polish. [W] G. Zybatow, U. Junghanns, D. Lenertova, P. Biskup (red.), Studies in formal Slavic phonology, morphology, syntax, semantics and information structure, 301-315. Peter Lang. 2009.
 • The semantic and morphosyntactic underpinnings of the distinctions between count and mass nouns in Polish. Studies in Polish Linguistics 3, 69-112. 2006.
 • O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji. Polonica 22/23, 233-254. 2003.
 • On NP-internal agreement. A study of some adjectival and nominal modifiers in Polish. [W] G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, L. Szucsich (red.), Current issues in formal Slavic linguistics, 80-95. Peter Lang. 2001.
 • IOn the grammar of Polish nominals. [W] R. Martin, D. Michaels, J. Uriagereka (red.), Step by step, 319- 346. The MIT Press. 2000.
 • On the syntax of the genitive in nominals: the case of Polish. [W] I. Kenesei (red.), Crossing boundaries. Current issues in linguistic theory 182, 179-210. John Benjamins. 1999.