mgr Ewa Kowalska-Stasiak

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej, UJ, edukator w zakresie metodyki wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego, absolwentka studiów podyplomowych w Studium Pedagogiki Niezależnej, UW. Uczestniczyła w kursach z zakresu metod testowania na Uniwersytecie w Lancaster i zarządzania klasą na Uniwersytecie w Liverpool.


Od 1996 roku współtwórca i koordynator systemu mentorskiego, organizowała liczne warsztaty doskonalące dla opiekunów praktyk pedagogicznych,  współautorka Mentee and Mentor Handbook. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień refleksyjnego praktyka w działaniu (action research), pedagogiki Rudolfa Steinera jako współczesnej alternatywy edukacyjnej, studiów nad gestem.