dr Ewa Bandura

Studiowała w IFA UJ, pracę magisterską poświęciła literaturze brytyjskiej. Posiada międzynarodowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego RSA DTEFLA. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe w zakresie historii i kultury Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Warszawskim. Jej praca doktorska (Uniwersytet Warszawski 2005) ukazała się drukiem pt. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Tertium 2007. Prowadzi zajęcia z literatury brytyjskiej, critical reading, academic writing, komunikacji międzykulturowej i językoznawstwa stosowanego. Koordynowała udział studentów filologii angielskiej z jęz . niemieckim w Festiwalach Nauki i Targach Edukacyjnych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli na temat podejścia interkulturowego w nauczaniu języków obcych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie: krytycznej świadomości kulturowej, kompetencji międzykulturowej i polityki edukacyjnej. Należy do Association for Language Awareness  oraz  ‘Cultnet' Intercultural Studies Group (University of Durham). Bierze udział w międzynarodowych badaniach, obejmujących kraje Europy, USA, i Azji. Koordynowała polski udział w programie EU-US Atlantis (2009-11). Jako uczestnik programu British Council pt. Intercultural Navigators odbyła staż w International Division, Scottish Government (2010).

Wybrane publikacje:

 1. British Studies Materials for Polish Teachers of English - A Cross-Cultural Approach, The British Council 2000. (współautorka)
 2. „Rozwijanie kompetencji interkulturowej w nowych materiałach do nauczania języka angielskiego dla szkół średnich". [W] H. Komorowska (red.), Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki. Warszawa: IBE 2003.
 3. „Culture teaching practices". [W] Sercu, L., with E. Bandura et al., Foreign Language Teachers and Intercultural Competence: An International Investigation. Clevedon: Multilingual Matters 2005.
 4. "Intercultural dialogue in reading foreign literature". [W] E. Mańczak-Wohlfeld (red.), Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 125 (2008).
 5. „Lekcje wspierające rozwój kompetencji interkulturowej (na przykładzie wyższych klas szkoły podstawowej)". [W] H. Komorowska (red.),  Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN 2009.
 6. "Raising Context Awareness through Cultural Translation". [W] E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk (red.), The Contextuality of Language and Culture. Bielsko Biała: WSEH 2009.
 7. (współautorstwo z A. Niżegorodcew) „Designing an intercultural studies course for secondary school teacher trainees". [W] L. Chodzkiene (red.), Language and Culture: New challenges for the teachers of Europe. Vilnius: Vilniaus universitetas 2009.
 8. "Critical reading and transferable competences to foster multilingualism". [W] H. Komorowska (red.), Issues in Multilingualism. Teaching – Learning – Assessment. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2011.
 9. „Cele nauki języka obcego - kompetencja interkulturowa". [W] H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Łośgraf 2011.
 10. "Developing cultural self-awareness and knowledge to enhance intercultural competence of foreign language students". [W] A. Niżegorodcew A., Y. Bystrov i M. Kleban (red.), Developing intercultural competence through English: focus on Ukrainian and Polish cultures. Kraków: Jagiellonian University Press 2011.
 11. Bandura, E. (2013). Developing Teachers' Critical Pedagogic Competence: From Teacher Autobiography to Teacher-Designed Intercultural Activities. In: S. A. Houghton, Y. Furumura, M. Lebedko and S. Li (Eds.) Critical Cultural Awareness: Managing Stereotypes through Intercultural (Language) Education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp 180-203.
 12. Bandura, E. (2014). Raising intercultural awareness of monolingual EFL students in an international educational project: challenges and possibilities of the ABC's Model. In: K. Warchał, A. Łyda (Eds.) Cultural Interfaces in Academic Setting and Beyond. Katowice: Uniwersytet Śląski. pp 231-242.
 13. Bandura, E. (2015). The ABCs as a Tool for Critical Intercultural Development. In C. Finkbeiner & A. M. Lazar (Eds.), Getting to Know Ourselves and Others Through the ABCs: A Journey Toward Intercultural Understanding. Charlotte, NC: Information Age Publishing. pp 181-196.
 14. Bandura, E. (2015). European Portfolio for Student Teachers of Languages and the Development of Professional Awareness: An Intercultural Approach Perspective. In M. B. Paradowski (Ed.), Productive Foreign Language Skills for an Intercultural World. A Guide (not only) for Teachers. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition. pp 205-218.