EFL teaching

T.Bałuk-Ulewicz, M.Jodłowiec, Mały podręcznik tekstów pisanych  J.Kordyś, A Kurtyka, B.Piątek, Matura Companion. Język angielski. Egzamin ustny A.Kurtyka, Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim A.Mańkowska, M.Nowacka, M.Kłoczowska, English Pronunciation Practice Book
 
A.Niżegorodcew, Beyond L2 Teaching A.Niżegorodcew, Y.Bystrov, M.Kleban (eds.), Developing Intercultural Competence  Through English: Focus on Ukrainian and  Polish Cultures E.Witalisz, Reckless Writing