dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ

Jest absolwentką Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od początku związana z IFA jako nauczyciel akademicki.

Rozprawę doktorską, stanowiącą studium porównawcze powieściopisarstwa G.K. Chestertona i C.S. Lewisa (Thought and Imagination in the Selected Fiction of G.K. Chesterton and C.S. Lewis) przygotowała w Uniwersytecie Oxfordzkim, a obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (1989).

Monografia habilitacyjna (Irony as a Mode of Perception and Principle of Ordering Reality in the Novels of Muriel Spark, 2005) poświęcona jest zagadnieniu ironii w powieści postmodernistycznej Muriel Spark.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na literaturze angielskiej XX wieku po czasy współczesne, a problematyka badawcza obejmuje zarówno zagadnienia filozoficzne (np. poszukiwanie prawdy w literaturze) jak i kontekst społeczno-kulturowy ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposoby przedstawiania idei w dziele literackim (np. idea Europy, „krajobrazy" etyczne XX wieku). Przedmiotem refleksji krytycznoliterackiej są także aspekty retoryki oraz potencjał języka w obrazowaniu świata i generowaniu znaczenia poprzez ambiwalencję, metaforę, czy też ironię. W kręgu jej zainteresowań znajdują się treści i inspiracje chrześcijańskie we współczesnej literaturze angielskiej, a obecnie przedmiotem dociekań jest spuścizna poetycka Elizabeth Jennings, jako wyraz podążania za transcendencją.