dr hab. Anna Tereszkiewicz

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ. W 2008 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Online encyclopedias. Genre analysis of Wikipedia".

Do kręgu jej zainteresowań należy genologia, w szczególności internetowe gatunki tekstów oraz zjawiska obecne w szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. Interesuje się także analizą dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu w mediach. Obecnie kontynuuje badania dotyczące internetowych gatunków prasowych.

Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Belgii, Grecji, Holandii, we Włoszech). W latach 2010-12 współorganizowała oraz uczestniczyła w konferencjach Język Trzeciego Tysiąclecia organizowanych przez Krakowskie Towarzystwo Tertium.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium.

Jest laureatką stypendium Funduszu UJ im. Florentyny Kogutowskiej, a także konkursu Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego poświęconego gatunkom prasowym w internecie.  

Uczestniczy w estońsko-polskim projekcie badawczym pt. „Creativity and Tradition in Polish and Estonian Cultural Communication", w ramach którego prowadzi badania dotyczące zjawiska agresji językowej w internecie.

Wybrane publikacje:

  1. 2010. Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia. Kraków: WUJ.
  2. 2005. „A few remarks concerning typology and productivity of negative affixes in English and Polish", Kwartalnik Neofilologiczny, LII. 3: 218-226.
  3. 2006. „Analiza gatunkowa encyklopedii internetowej Wikipedia", Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXII: 105-115.
  4. 2007. „Language mistakes and stylistic inconsistency in the articles of English and Polish Wikipedia", Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124: 126-136.
  5. 2007. „Flaming over the borders – aggressiveness on the Internet", Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, 27: 171-181.
  6. 2008. „Wikipedia as an encyclopedia – analysis of a survey", Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis, 125: 179-192.
  7. 2010. „The genre of e-zines – in the search for conventions", Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis, 127: 195-209.
  8. 2011. „Rhetorical Strategies on www.iReport.com", Studia Linguistica Univesitatis Iagellonicae Cracoviensis, 128: 175-200.
  9. 2012. „I Report, We Have Our Say" [w] E. Willim (red.) Divided by a Common Language. Kraków: KA Press. (47-61)
  10. 2012. „Internetowe zapowiedzi i zajawki prasowe – charakterystyka gatunkowa", Studia medioznawcze 9: 99-110.