mgr Anna Kosiarz-Stolarska

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego. Jest absolwentką filologii angielskiej i socjologii UJ. W roku akademickim 1990/91 przebywała na stypendium w Nuffield College, Oxford University gdzie studiowała pod kierunkiem prof. A.H.Halseya. Ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie studia podyplomowe z historii i kultury Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania naukowe: kultura i historia krajów anglosaskich, socjologia oświaty i nauczania, społeczne i dydaktyczne aspekty zdalnego nauczania