dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

Jestem absolwentem filologii angielskiej (1988) oraz filozofii (1990) na UJ. Po rocznych studiach w Canterbury (1990-1), gdzie uczyłem się greki i pisałem pracę o sofistach, oraz studiach doktoranckich na UJ uzyskałem w 1996 r. doktorat z filozofii („Liberalne teorie sprawiedliwości"). W latach 80. współpracowałem z pismami „drugiego obiegu" („Arka", „Brulion"), a  od 1988 r. z Wydawnictwem ZNAK, dla którego przełożyłem kilkanaście książek. Od 1996 r. pracuję w IFA, gdzie zajmuję się przekładem i teoriami języka.

Książki

  • Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa, Universitas, Kraków 2005.
  • Metafora pojęciowa a tradycja, Universitas, Kraków 2006.
  • Prepositional network models. A hermeneutical case study, WUJ, Kraków 2009.

Wybrane artykuły

1. 'Dusza zakotwiczona' (tekst wprowadzający do debaty o kognitywizmie), Znak, 1999:11, 59-75.

2. 'Ontologia sprawiedliwości' (koncepcja komunikacyjna), Civitas, 2000:4, 133-143.

3. 'Is blending more powerful than equivalence?', Perspectives. Studies in Translatology (Copenhagen), 2003, 11:4, 315-318.

4. 'Druga rewolucja kognitywistyczna', seria RRR-Kognitywistyka (red.) H. Kardela i in., Lublin 2005, t. 1, 279-284.

5. 'Second thoughts on equivalence', Perspectives, 2005, 13:2, 151-153.

6. 'Znaczenie ucieleśnione', Przestrzenie teorii, 2005, 5/6, 253-263.

7. 'Tłumaczenie jako mediacja', Przekładaniec, 2005:2, 242-245.

8. 'The death of metaphor', Studia Linguistica UJ, 2006, 117-121.

9. 'Podobieństwo w języku', Seminarium RRR-Kognitywistyka (red.) H. Kardela i in., Lublin 2006, t. 2, 63-69.

10. 'Kognitywizm a problem psychofizyczny', Znak2006:2, 95-100.

11. 'Relatywizm językowy. Czy można „przyswoić sobie" inny język?', Kwartalnik Pedagogiczny UW, 2006:4, 155-162.

12. 'Przekład jako cytat', Zeszyt Pokonferencyjny Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych, Kraków 2006, 41-44.

13. 'A note on the „formalism" of Cognitive Linguistics', Studia Linguistica UJ, 2007, 99-102.

14. 'A note on iconicity and motivation of expression', Research in Language, 2007, 205-212.

15. 'Metaphor and the unconscious', w: Cognition in Language (red.) W. Chłopicki, A. Pawelec, A. Pokojska, Tertium: Kraków 2007, 210-223.

16. 'Mentalizm w badaniach nad językiem', Metodologie Językoznawstwa II (red.) P. Stalmaszczyk, Lexis: Kraków 2008, 105-119.

17. 'Metaphor in the philosophical discourse', w: In Search of (Non)Sense (red.) E. Chrzanowska-Kluczewska, G. Szpila, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2009, 58-65.

18. 'The Romantic theory of language and metaphor', w: Charles Taylor's Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations (red.) C. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2009, 194-204.

 

Wybrane przekłady


  • I. Murdoch, Prymat dobra, Znak 1996
  • W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy, Znak 1996.
  • C. Taylor, Etyka autentyczności, Znak 1996.
  • R. Silvers (ed.), Ukryte teorie nauki, Znak 1996.
  • N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Znak 1997.
  • W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Znak 1998; wyd. poszerzone: Aletheia 2009
  • N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos, Znak 2002.