Announcements & News

Wpisy na rok ak. 2013/14

Wpisy na rok akademicki 2013/14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 r.

Do wpisu obowiązuje:

  1. Zgłoszenie programu do rozliczenia na swoim profilu USOSweb.
  2. Rozliczenie z Biblioteką  IFA za rok akademicki  2012/13.
  3. Studenci, którzy uzyskali w r. ak. 50-59 punktów ECTS ( i nie mają nadwyżki punktów z poprzednich lat) składają dodatkowo DELARACJE B i C dostępne na stronie: http://www.filg.uj.edu.pl/druki/
  4. Osoby powtarzające rok składają  DEKLARACJĘ  E – dostępną jak wyżej.  

W/w dokumenty należy złożyć do   SEKRETARIATU IFA  NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 30 WRZEŚNIA BR.
 
Niewywiązanie się z TERMINU WPISU  będzie skutkowało SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW (na podstawie Paragrafu 10 zd. 2. Regulaminu studiów w UJ).

Oświadczenie dla mentora

Uwaga studenci I roku specjalizacji językoznawstwo stosowane!


Stąd można ściągnąć  oświadczenie ZUS dla mentora Państwa praktyk pedagogicznych.


Sekretariat IFA

Podział na grupy - FAN I rok, niestacjonarne studia licencjackie

Tutaj dostępna jest lista słuchaczy pierwszego roku FAN na studiach niestacjonarnych z podziałem na grupy w roku ak. 2018/19.

Lista dostępna jest TYLKO po zalogowaniu. 

Słuchaczom, którzy z jakichś przyczyn nie mają dostępu do listy nawet po zalogowaniu, wyjaśniam, że jesteście Państwo podzieleni na 3 grupy alfabetycznie:

  • Grupa A - osoby, których nazwiska zaczynają się od A do K
  • Grupa B - osoby których nazwiska zaczynają się od L do Sok
  • Grupa C - osoby których nazwiska zaczynają się od Sta do Z


 Proszę rejestrować się na ćwiczenia wg. tego podziału.  W razie wątpliwości proszę pisać do dr hab. Beaty Piątek  beata.piatek@uj.edu.pl

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2019/20

Tutaj znajduje się link do harmonogramu studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/20

Harmonogram jest plikiem excela i składa się z 12 arkuszy: Całość, SL FAN I rok (to studia licencjackie), itd. oraz np. SM językoznawstwo I rok (to studia magisterskie filologia angielska, język w biznesie), lub SM FAN przekład I rok (to studia magisterskie filologia angielska z językiem niemieckim przekładoznawstwo). Proszę znaleźć swój rok i specjalność.
 
Podział na grupy I roku SL FAN zostanie ogłoszony przed pierwszym zjazdem.
 
W razie pytań, wątpliwości proszę się kontaktować z kierowniczką studiów niestacjonarnych dr hab. Beatą Piątek beata.piatek@uj.edu.pl"

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2019/20

Tutaj znajduje się link do harmonogramu studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/20

Harmonogram jest plikiem excela i składa się z 12 arkuszy: Całość, SL FAN I rok (to studia licencjackie), itd. oraz np. SM językoznawstwo I rok (to studia magisterskie filologia angielska, język w biznesie), lub SM FAN przekład I rok (to studia magisterskie filologia angielska z językiem niemieckim przekładoznawstwo). Proszę znaleźć swój rok i specjalność.
 
Podział na grupy I roku SL FAN zostanie ogłoszony przed pierwszym zjazdem.
 
W razie pytań, wątpliwości proszę się kontaktować z kierowniczką studiów niestacjonarnych dr hab. Beatą Piątek beata.piatek@uj.edu.pl"

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2019/20

Tutaj znajduje się link do harmonogramu studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/20

Harmonogram jest plikiem excela i składa się z 12 arkuszy: Całość, SL FAN I rok (to studia licencjackie), itd. oraz np. SM językoznawstwo I rok (to studia magisterskie filologia angielska, język w biznesie), lub SM FAN przekład I rok (to studia magisterskie filologia angielska z językiem niemieckim przekładoznawstwo). Proszę znaleźć swój rok i specjalność.
 
Podział na grupy I roku SL FAN zostanie ogłoszony przed pierwszym zjazdem.
 
W razie pytań, wątpliwości proszę się kontaktować z kierowniczką studiów niestacjonarnych dr hab. Beatą Piątek beata.piatek@uj.edu.pl"

Podział na grupy: I roku studiów licencjackich, niestacjonarnych

Filologia Angielska z Językiem Angielskim
Studia Licencjackie NIESTACJONARNE
Podział I roku na grupy ćwiczeniowe

 

Podział jest alfabetyczny:

Grupa A: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A.. do Ku.. (włącznie)

Grupa B: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę La.. do Si.. (włącznie)

Grupa C: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę Sk… do końca alfabetu, oraz osoby, które wpisały się na studia po 26 września niezależnie od nazwiska

 

Podział na grupy: I roku studiów licencjackich, niestacjonarnych FAN

Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
Studia Licencjackie NIESTACJONARNE
Podział I roku na grupy ćwiczeniowe

 

Podział jest alfabetyczny:

Grupa A: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A.. do Ku.. (włącznie)

Grupa B: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę La.. do Si.. (włącznie)

Grupa C: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę Sk… do końca alfabetu, oraz osoby, które wpisały się na studia po 26 września niezależnie od nazwiska

 

Podział na grupy: I roku studiów licencjackich, niestacjonarnych FAN

Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
Studia Licencjackie NIESTACJONARNE
Podział I roku na grupy ćwiczeniowe

 

Podział jest alfabetyczny:

Grupa A: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A.. do Ku.. (włącznie)

Grupa B: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę La.. do Si.. (włącznie)

Grupa C: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę Sk… do końca alfabetu, oraz osoby, które wpisały się na studia po 26 września niezależnie od nazwiska

 

Podział na grupy: I roku studiów licencjackich, niestacjonarnych FAN

Filologia Angielska z Językiem Niemieckim
Studia Licencjackie NIESTACJONARNE
Podział I roku na grupy ćwiczeniowe

 

Podział jest alfabetyczny:

Grupa A: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A.. do Ku.. (włącznie)

Grupa B: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę La.. do Si.. (włącznie)

Grupa C: osoby, których nazwiska zaczynają się na literę Sk… do końca alfabetu, oraz osoby, które wpisały się na studia po 26 września niezależnie od nazwiska