Aktualności - rok. ak. 2020/21

Załatwianie spraw studenckich

We wszystkich sprawach dotyczących toku studiów należy zwracać się do  z-cy Dyrektora IFA, dr hab. Magdaleny Szczyrbak, z wyjątkiem podań o  zwolnienia z opłat, które należy kierować do  Dyrektora IFA, dr hab.  Andrzeja Pawelca, prof. UJ

Godziny przyjęć Dyrektora IFA i z-cy Dyrektora IFA do Spraw Studenckich można znaleźć tutaj

Seminaria i opcje

Lista bieżących w danym roku akademickim seminariów licencjackich i magisterskich oraz oferowanych opcji na studiach licencjackich i magisterskich dostępna jest w zakładce STUDIA --> SEMINARIA oraz STUDIA --> OPCJE

Wzory pism

Po adresem https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism znajdują się wzory pism (podania, wnioski, oświadczenia, rezygnacje) dotyczące toku studiowania.

Podział na grupy - I rok SL FA zaczynający w roku ak. 2019/20

Podział na grupy I roku studiów licencjackich na Filologii Angielskiej dostepny jest tutaj po zalogowaniu się do Portalu UJ.

Opiekunowie lat i specjalizacji

OPIEKUNOWIE  LAT  W  ROKU  AKADEMICKIM  2019/2020

Filologia angielska, studia I stopnia stacjonarne:

 • ROK I – dr Monika Coghen
 • ROK II - dr Dobromiła Jagiełła
 • ROK III - dr Ewa Witalisz

 

Filologia angielska z j. niemieckim, studia I stopnia stacjonarne:

 • ROK I – mgr Katarzyna Szczepanik
 • ROK II – dr Dagmara Kowalewska
 • ROK III –mgr Anna Kosiarz-Stolarska

Moduły pedagogiczne (I i II stopnia) – dr Marcin Kleban
 
OPIEKUNOWIE SPECJALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Literaturoznawstwo - dr Ewa Kowal
 • Przekładoznawstwo -  dr hab. Jan Rybicki
 • Językoznawstwo angielskie - dr hab. Grzegorz Szpila
 • Językoznawstwo stosowane - dr Marcin Kleban
 • Przekład literacki – dr Agata Hołobut (przekładoznawstwo), dr hab. Agnieszka Romanowska (literaturoznawstwo)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

 • dr hab. Beata Piątek

Wymiar lektoratu jezyka nowożytnego rok ak.2018/19

Dyrekcja Instytutu Filologii Angielskiej informuje, że w roku ak. 2019/20 obowiązuje następujący wymiar LEKTORATU JĘZYKA NOWOŻYTNEGO:
 
 
 • ROK  II (studia I st.) - 60 godz.
 • ROK  III (studia I st.)- 60 godz.
 
Lektorat kończy się egzaminem w sesji letniej.
 • ROK  I (studia II st.) - 60 godz.
 • ROK II (studia II st.) - 60 godz.
 
Lektorat kończy się egzaminem w sesji letniej. 

Koordynatorzy

Koordynator ECTS
 
 • dr Anna Tereszkiewicz

Koordynatorzy programu "Socrates-Erasmus"

 

 • dr Andrzej Kurtyka (andrzej.kurtyka@uj.edu.pl)
 • dr Marta Kapera (marta.kapera@uj.edu.pl)
 • mgr Joanna Szczepańska-Włoch (joanna.szczepanska-wloch@uj.edu.pl)

Rozliczanie wyjazdów:

 • dr Marta Kapera (marta.kapera@uj.edu.pl)