dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1999. W latach 2000-2002 była stypendystką Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Heidelbergu. W 2003 r. otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracowała w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz w Instytucie Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Od roku 2005 wykłada w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Prowadzi zajęcia z historii literatury i kultury brytyjskiej, dramatu Szekspirowskiego oraz poezji. Od roku 2001 jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Przekładaniec”, poświęconego przekładowi literackiemu i komunikacji międzykulturowej. Należy do European Shakespeare Research Association. Współorganizuje międzynarodowy projekt edukacyjny Erasmus Intensive Programme, w ramach którego w latach 2012-2014 odbyła się edycja pt. „Staging European Identities: Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture". Jest kierownikiem z ramienia UJ bieżącej edycji projektu pt. „NEW FACES: Facing Europe in Crisis: Shakespeare’s World and Present Challenges", zaplanowanej na lata 2016-2019 (www.new-faces-erasmusplus.fr). Jej pasją jest muzyka chóralna. Jest mamą dwóch córek.

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego, Kraków 2017.
 2. Hamlet po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze, Kraków 2005.


Artykuły

 1. “'Shakespeare, Thou art Translated.’ A Midsummer Night’s Dream as Rock-opera”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 13, 3/2018, s. 205-218.
 2. “Jarosław Iwaszkiewicz as Translator of Shakespeare”, Anglica Wratislaviensia 56, s. 295-308.
 3. “Translatorial and Editorial Paratexts in Polish Editions of Hamlet”, Journal of Adaptation and Film Performance 11, 1/ 2018, s. 41-56.
 4. “Images of Death in Agata Duda-Gracz Version of The Tempest”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 12, 3/2017, s. 235–244.
 5. “I hate you, Romeo”. A Heretic Re-Writing of Shakespeare’s Romeo and Juliet, Linguaculture, Volume 8, Number 1, 2017, s. 95-107.
 6. „Something to act out on a stage”: Theatrum Mundi in John Donne’s Poetry, Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture, ed. Grzegorz Czemiel at al., Frankfurt am Main 2015, s. 13-20.
 7. „This is my play’s last scene” John Donne’s Poetry in “Wit” by Margaret Edson, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture, vol. 23, No. 45, Prague 2013, s. 112-126.
 8.  “Shakespeare’s Poetry as Vehicle for Theatrical Potential”, Poetry and its Language. Papers in Honour of Teresa Bela, red. Marta Gibińska, Władysław Witalisz, Frankfurt am Main 2012, s. 73-84.
 9. „Mourner in the Forest of Arden. On Czesław Miłosz's Translation of As You Like It", w: Beyond Sounds and Words. Volume in Honour of Janina Aniela Ozga, red. Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew, Kraków 2011, s. 63-75.
 10.  „Szekspir Czesława Miłosza", Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 4/2009, Kraków 2010, s. 111-128.
 11. „From Shakespeare's Sonnets to Soyka's Album To Graża", w: Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 27, Krosno 2007, s. 281-288.
 12. „From Text to Performance: Antoni Libera's Translation of Macbeth in the Staging by Andrzej Wajda", Language and Identity. English and American Studies in the Age of Globalisation vol 1: Literature, red. Z. Mazur and T. Bela, Jagiellonian University Press, Kraków 2006, s. 112-125.
 13. „Subtle Exercise of Conscience: The Tempest directed by Krzysztof Warlikowski, Teatr Rozmaitości 2003", w: Folio. Journal of the Shakespeare Society of the Low Countries nr 12, Utrecht 2005, s. 15-24.
 14. "The Model of Theatrical Potential of a Dramatic Text in Translation of Shakespeare's Plays" w: PASE Papers in Culture and Literature. Proceedings of the 9th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, red. J. Burzyńska, D. Stanulewicz, Gdańsk 2003, s. 353-359.
 15. „Shakespeare’s Implicit Stage Directions in Polish Translations of Hamlet”, w: Studia Anglica Resoviensia nr 3, red. Grzegorz A. Kleparski, Rzeszów 2002, s. 170-180.
 16.  „Teatralność dyskursu dramatycznego jako problem translatologiczny”, w: Dyskurs-Postać-Gender, red. Joanna Zając et al., Kraków 2002, s. 79-101.


Redakcja naukowa tomów

 1. Eyes to Wonder. Tongue to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska, Kraków 2012 (współredakcja z Agnieszką Pokojską).
 2. Historie przekładów, Przekładaniec nr 21, Kraków 2010 (redaktor tomu).
 3. Shakespeare in Europe: History and Memory, Kraków 2008 (współredakcja wraz z Martą Gibińską).