dr Agnieszka Król-Markefka

Asystent w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego IFA UJ. Zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psycholingwistyki, glottodydaktyki i językoznawstwa kognitywnego. Prowadzone badania dotyczą w szczególności sposobów przyswajania i metod nauczania gramatyki języka obcego.

Wybrane publikacje:

1. Applied Cognitive Linguistics in Teaching English Articles to Polish Learners. 2005. Essen: Linguistic Agency University of Duisburg.

2. How do Polish learners use English articles? A diagnostic study. 2007. W: M. Pawlak (red.) Exploring Focus on Form in language teaching (Special issue of studies in pedagogy and fine arts). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

3. The role of explicit rule presentation in teaching English articles to Polish learners. 2008. W:  D.Gabryś-Barker (red.) Morphosyntactic issues in second language acquisition. Dublin:  Multilingual Matters.

4. Some theoretical considerations on the use of contrastive data in teaching English to Polish learners. 2008. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae 125, red. E.Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. The role of metalinguistic and metacognitive knowledge in learning how to use English articles – cognitive linguistics applied. 2008. W: M.Charzyńska-Wójcik, A.Malicka-Kleparska, J.Wójcik (red.) Language encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

6. „A" i „the" dla uczniów (i nauczycieli) z wyobraźnią – efekty zastosowania gramatyki kognitywnej w klasie." 2010. Neofilolog 35.

7. Pedagogical rules for the use of English articles: an evaluation and suggestions for improvement. 2012. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae  129, red. E.Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.