dr Agata Hołobut

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. W 2008 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Projekt przedmiotu użytkowego a jego obraz językowy (analiza kognitywna)", którą przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tabakowskiej, we współpracy z  Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim przekładoznawstwo oraz językoznawstwo kognitywne, pomocne w badaniach nad związkami słowa i obrazu wizualnego w poezji, komunikacji wizualnej, designie i filmie. W swoich poszukiwaniach skupia się na zjawisku przekładu intersemiotycznego i jego rozmaitych wcieleniach. Zajmuje się utworami poetyckimi, które „naśladują" dzieła malarskie oraz tytułami i opisami projektów, tworzonymi przez młodych designerów. Bada przydatność narzędzi kognitywnych w procesie twórczym oraz analizie komunikatu wzorniczego. Interesuje się ponadto przekładem audiowizualnym – przede wszystkim wersją lektorską, a od niedawna również audiodeskrypcją.

Jej doświadczenia dydaktyczne obejmują zajęcia z zakresu tłumaczenia, translatoryki, pragmatyki językoznawczej, przekładu audiowizualnego oraz semiotyki. Stale współpracuje z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prowadząc gościnne wykłady i warsztaty. Pracuje również na Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy Literatury UJ i współredaguje pismo Przekładaniec.  

Jest laureatką Nagrody Procter & Gamble dla Najlepszych Absolwentów Wyższych Uczelni.

W latach 2013-17 kierowała projektem badawczym „Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i wraz z Moniką Woźniak przygotowała monografię Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekład audiowizualny. Jest współredaktorką czasopisma Przekładaniec.

 

W jej przekładzie ukazały się drukiem wiersze Gillian Allnut, Breytena Breytenbacha, Davida Gascoyne’a, Jane Hirshfield, Gwyneth Lewis, W.S. Merwina, Grace Nichols, Michaela Ondaatje, Tommy’ego Pico, Roberta Pinsky’ego, Matthiasa Regana, Charlesa Simica i Alexa Waltona; zajmowała się również redakcją tomów poetyckich we współpracy ze Społecznym Instytutem Wydawniczym „Znak”.

Wybrane publikacje:

 1. Hołobut, A. (2003) „Stereotyp w przekładzie (Język-Stereotyp-Przekład, red. Elżbieta Skibińska i Marcin Cieński)". Przekładaniec 11/2003. 128-133.
 2. Hołobut, A. (2004) „Metamorfoza Narcyza: ‘Salvador Dali' Davida Gascoyne'a w przekładzie Tadeusza Pióry". Przekładaniec 13-14/2004-2005. 63-74.
 3. Hołobut, A. (2006) „Ikoniczność w designie". W: Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest. Tabakowska E. (red.). Kraków: Universitas. 51-69.
 4. Hołobut, A. (2007) „Intermedial Iconicity in E.E. Cummings' Picasso'. W: Language and Cognition. Volume In Honour of Professor Elżbieta Tabakowska. Kraków: Tertium.
 5. Hołobut, A. (2007) „Tłumacząc Picassa". Przekładaniec 17/2007. 186-199.
 6. Hołobut, A. (2008) „Design In Translation. The Role of Iconicity in the Description of Design".  W: Translation and Its Others. Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007. Boulogne, P. (red.). http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.html
 7. Hołobut, A. (2008) „O tym, jak człowieki wychodzą na ludzi. Recenzja książki Michała Garcarza Przekład slangu w filmie". Przekładaniec 20/2008. 168-174.
 8. Górowski, M., Hołobut, A. (2009) Drzwi do plakatu. Agata Hołobut rozmawia z Mieczysławem Górowskim. (Seria Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu). Kraków: Universitas.
 9. Hołobut, A. (2010) "Perspective in Print Advertisements – a cognitive analysis". W: Pedagogiczno-społeczne aspekty manipulacji. Red. Joanna Aksman. Kraków: Oficyna Wydawnicza KAFM.
 10. Hołobut, A.; Wilkoń, J. (2011) „Sztuka akompaniamentu. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Agata Hołobut". Przekładaniec 2/1009-1/2010.
 11. Hołobut, A. (2011) „Under-voiced and over-voiced characters in film translation". W: Beyond Sounds and Words. Volume in Honour of Janina Aniela Ozga. Red. Anna Niżegorodcew Maria Jodłowiec. Kraków: WUJ. 164-184.
 12. Hołobut, A. (2011) „Superbohater Ewoluujący. Przekłady filmu Batman Tima Burtona w ujęciu diachronicznym".   W: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru. Red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska. Poznań: Wydawnictwo Rys. 51-70.
 13. Hołobut, A. (2012) „Poetics of Design". W: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Kwiatkowska, A. (red). Frankfurt am Main: Peter Lang. 317-332.
 14. Hołobut, A. (2012) „What to Do with „So Much Loudness'? Non-Native English in Film Translation". W: Divided by a Common Language. English Across National, Social, and Cultural Boundaries. Red. Ewa Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 77-94.
 15. Hołobut, A. (2012). “Three Lives of The Saint in Polish Voice-over Translation”. Meta: The Translator's Journal 572, pp. 478–495.
 16. Hołobut, A. (2012). “Między wierszami”. Przekładaniec 26, pp. 328–336.
 17. Hołobut, A. (2013). “Paintings Re-seen. Poems Re-read. A Few Remarks on Intersemiotic Translation” w: Translation and Meaning, Part 10, red. B. Lewandowska-Tomaszczyk i M. Thelen. Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting, pp. 39-51.
 18. Hołobut, A. (2014). "Good and Bad Cops in Polish Voice-Over Translation" w: Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Nono-Literary Discourse, red. E. Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 137-162.
 19. Hołobut, A. (2015). “Voice-over as Spoken Discourse” w: Audiovisual Translation in a Global Context : Mapping an Ever-Changing Landscape, red. Baños Pinero, Rocio, Díaz Cintas, Jorge. London: Pelgrave Macmillan, pp. 225-252.
 20. Hołobut, A. (2016). “Cinderella in Polish Posters” w: Cinderella Across Cultures. New Approaches and Interdisciplinary Perspectives, red. M. Hennard Dutheil de la Rochère, G. Lathey i M. Woźniak. Detroit: Wane State University Press, pp. 317-340.
 21. Hołobut, A. (2016). “Closing Shut an Open Form - W.S. Merwin's Poetry in Polish Translation”. Państwo i społeczeństwo 2016 (XVI) nr 3, pp. 131-150.
 22. Hołobut, A, Woźniak, M., Rybicki, J. (2017). „Old Questions, New Answers: Computational Stylistics in Audiovisual Translation Research”, w: Audiovisual Translation - Research and Use, red. M.Deckert. Frankfurt: Peter Lang.
 23. Hołobut, A., Hołownia, O. (2017). “Vestibules to the ‘World of Topsyturvydom’ – Peritexts in Nonsense Anthologies”. European Journal of Humour Research 5 (3), pp. 4–25.
 24. Hołobut, A. (2018 – przyjęte do druku). „Talking Rome: Authenticity of Film Dialogue in Translation” w: Culture(s) and Authenticity: The Politics of Translation and the Poetics of Imitation (Cultures in Translation), red. A. Pantuchowicz, A. Warso. Frankfurt: Peter Lang.
 25. Woźniak, M., Hołobut, A. (2018; przyjęte do druku). „Politeness Goes to the Scaffold: Forms of Address in Polish and Italian Translations of Tudor Films and Television Series”, w: Linguistic and Cultural Representation in Audiovisual Translation, red. Irene Ranzato i Serenella Zanotti. London: Routledge.
 26. Hołobut, A., Rybicki, J. (2018; przyjęte do druku), “Pride and Prejudice and Programming: A Stylometric Analysis”, w: Value in Adaptation, red. L. Raw. Jefferson: McFarland.
 27. Hołobut, A., Woźniak, M. (2018). Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekład audiowizualny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.