Dyrekcja

Dyrektor

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

W roku akademickiego 2020/21 dyżury Dyrektora IFA dr hab. Andrzeja Pawelca, prof. UJ będą odbywać się wyłącznie w formie zdalniej za pośrednictwem platformy MS Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

e-mail: andrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Magdalena Szczyrbak

Dyżury dr hab. Magdalena Szczyrbak w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będą obywać się zdalnie na platformie MS Teams w środy 12.00-13.00 , stacjonarnie w czwartki w godzinach 9.00-10.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

e-mail: magdalena.szczyrbak@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)