Dyrekcja

Dyrektor

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

Terminy dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zostaną podane wkrótce.

 

e-mail: andrzej.pawelec@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 48

al. Mickiewicza 9A, p. 130 (pierwsze piętro)

Z-ca Dyrektora

Dr hab. Magdalena Szczyrbak

Dyżury stacjonarne we wrześniu br.: 8.09 i 15.09 w godz. 11.30-12.30 pok. 127

Dyżury zdalne będą się odbywać na platformie MS Teams - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

e-mail: magdalena.szczyrbak@uj.edu.pl

tel. 12 663 44 46

al. Mickiewicza 9A, p. 128 (pierwsze piętro)