mgr Barbara Żurakowska-Gedliczka

Starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Absolwentka filologii angielskiej UJ, zatrudniona w w macierzystym instytucie od ukończenia studiów. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego zarówno z perspektywy nauczyciela i trenera  przyszłych nauczycieli języka angielskiego /teacher trainer/ jak i nauczyciela języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. /Na poziomie akademickim zajmuje się głównie  rozwijaniem sprawności dotyczących tworzenia tekstu pisanego  ‘Academic writing'/.   Brała udział w wielu programach współpracy z uczelniami brytyjskimi, a niektóre z nich, sponsorowane i monitorowane przez British Council koordynowała reprezentując IFA UJ / m.in. z Uniwersytetem w Lancaster oraz z Uniwersytetem w Liverpool/.

Przez wiele lat opiekun naukowy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nowym Sączu.  Opracowała program studiów dla kierunku: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego na Studiach podyplomowych na UJ dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu /2007 r/ i była kierownikiem tego kierunku /2007 – 2008/.

Współautorka podręczników z serii Matura Companion. Język angielski. Wyd. EGIS & Express Publishing.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz IATEFL PL