Aktualności i ogłoszenia

Harmonogram sesji wrześniopwej dla studiów niestacjonarnych rok ak. 2019/20

Harmonogram sesji wrześniowej dla studiów niestacjonarnych w IFA znajduje się tutaj.

Harmonogram na semestr letni 2020

Harmonogram dostępny jest tutaj.

Podział na grupy: I roku studiów licencjackich FAN (niestacjonarnych)

W semestrze letnim jesteście Państwo podzieleni na dwie grupy, podział jest alfabetyczny:
 
  • Grupa A - ostatnia osoba Pal...
  • Grupa B - pierwsza osoba Piw...

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2019/20

Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia niestacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2019/2020.

Rejestracja rozpocznie się 21.02.2020 r. godz. 8:30, a zakończy 01.03.2020 r. godz. 23:59

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA.
 
Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 12 marca 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!
 
 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej

Wykład z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia odbędzie się do wyboru w następujących terminach:

I Grupa (Aula Duża Audytorium Maximum przy ul. Krupniczej 33)
7 marca (sobota) 2020, w godz. 9.00 – 14.00 (9.00-11:15, 11.30-13:45)
Zajęcia te przeznaczone są głównie dla studentów studiów niestacjonarnych ale inne osoby również mogą się rejestrować na ten termin.

II Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 6 kwietnia (poniedziałek) 15.00-17.15
2 spotkanie: 7 kwietnia (wtorek) 17.30-19:45

III Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 20 kwietnia (poniedziałek) 17.30-19.45
2 spotkanie: 21 kwietnia (wtorek) 17.30-19.45
IV Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 28 kwietnia (wtorek) 8.30-10.45
2 spotkanie: 29 kwietnia (środa) 8.30-10.45
V Grupa (Sala Wystawowa AM)
1 spotkanie: 1 czerwca (poniedziałek) 15.15-17.30
2 spotkanie: 2 czerwca (wtorek) 15.15-17.30

Forma zaliczenia 1 punkt ECTS
Rejestracja ma przedmiot OWI:
Kod przedmiotu: WF-OWI-19/20L, WF-OWI-N-19/20L
W terminie od 17 lutego br. od godz. 9.00.
Każdy student rejestruje się tylko raz.
W przypadku kursów składających się z dwóch spotkań wymagana jest obecność podczas obydwu zajęć (I i II część).

Zimowa sesja egzaminacyjna 2019/20

Tutaj dostępny jest harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/20 dla studiów niestacjonarnych

Dodatkowy zjazd germanistyczny dla I roku FAN

Dodatkowy zjazd germanistyczny dla I roku FAN (studia niestacjonarne) odbędzie się w sobotę 18 stycznia 2020 roku, w tabelce znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram zajęć.

Podział na grupy I rok FAN SL (2019/20)

Grupa A: nazwiska od początku alfabetu do Koc... (włącznie)

Grupa B: nazwiska zaczynające się od Kow... do Pal... (włącznie)

Grupa C nazwiska zaczynające się od Piw ... do końca alfabet

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2019/20

Tutaj znajduje się link do harmonogramu studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2019/20

Harmonogram jest plikiem excela i składa się z 12 arkuszy: Całość, SL FAN I rok (to studia licencjackie), itd. oraz np. SM językoznawstwo I rok (to studia magisterskie filologia angielska, język w biznesie), lub SM FAN przekład I rok (to studia magisterskie filologia angielska z językiem niemieckim przekładoznawstwo). Proszę znaleźć swój rok i specjalność.
 
Podział na grupy I roku SL FAN zostanie ogłoszony przed pierwszym zjazdem.
 
W razie pytań, wątpliwości proszę się kontaktować z kierowniczką studiów niestacjonarnych dr hab. Beatą Piątek beata.piatek@uj.edu.pl"