Priorytetowy Obszar Badawczy (POB) Heritage

Zaproszenie do współudziału w działaniach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Heritage

Wiadomość o sukcesie Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy (IDUB) wzbudziła żywe zainteresowanie wspólnoty uczelni. Świadczą o tym liczne projekty badawcze, które już od Państwa otrzymaliśmy. Program IDUB będzie realizowany w latach 2020 – 2026, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Jego powodzenie zależy od pełnego wykorzystania potencjału badaczek i badaczy na wszystkich etapach kariery. Chodzi zatem o stworzenie nowej jakości kultury akademickiej, opartej na współpracy wykraczającej poza zastane struktury, na przekraczaniu granic wytyczanych przez dyscypliny w celu udzielenia adekwatnej odpowiedzi na wyzwania otaczającego nas świata.

Więcej informacji dostępne jest tutaj.
 

Data opublikowania: 09.04.2020
Osoba publikująca: Piotr Pieńkowski